Praktische zaken

Tarieven en vergoeding in 2022
Om voor vergoeding uit de zorgverzekering in aanmerking te komen is het een vereiste dat je bent verwezen door je huisarts. De psychische problemen moeten voor vergoeding voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis van DSM 5. De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering.

Vanaf 2022 geldt in de Geestelijke Gezondheidszorg het Zorgprestatiemodel. Klik hier voor een folder. Voor uitgebreide informatie zie www.zorgprestatiemodel.nl. Behandeling van een psychische stoornis valt binnen de basisverzekering. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (behandeling of diagnostiek) en de lengte van het consult. In mijn praktijk maak ik standaard afspraken van 45 minuten. De tarieven zijn door de NZa (Nederlandse zorgautoriteit) vastgesteld.

Vergoede zorg

  • Het tarief voor een consult behandeling van 45 minuten is € 120,99 - Prestatiecode CO0597.
  • Het tarief voor een consult met diagnostiek van 45 minuten is € 142,31 - Prestatiecode CO0432. Het intakegesprek valt hieronder.
Niet-vergoede zorg
  • Als er geen sprake is van een psychische stoornis, dan ontvang je een factuur voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg’. Het tarief is € 117,33 voor 45 minuten - Prestatiecode OV0012.

Consult afzeggen
Afzeggen van een consult kan natuurlijk altijd.
Let op: gereserveerde tijd die korter dan 24 uur tevoren is afgezegd wordt doorberekend. Bij het doorberekenen van een consult houd ik geen rekening met de reden van afwezigheid. Ik wil namelijk niet in ingewikkelde discussies komen wanneer een reden voldoende geldig is. Indien je behandeling valt onder een vergoedingsregeling, vergoedt de zorgverzekeraar deze tijd niet en krijg je van mij een nota van € 120,99. Afzeggen kan telefonisch op telefoonnummer 030 - 276 02 64, 24 uur per dag, 7 dagen per week of via mail.

Betalingsregels
Aan het einde van de maand ontvang je de factuur van de consulten van die afgelopen maand. Je dient deze binnen 15 dagen te betalen. Verder zijn de betalingsvoorwaarden Psychologen Praktijk Kruithof van toepassing.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Ik heb er bewust gekozen géén contracten te tekenen met zorgverzekeraars en ben dus een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat je zelf je factuur indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. Ik heb bezwaren tegen de steeds groter wordende macht van de zorgverzekeraars, omdat zij in mijn ogen goede zorg ondergeschikt maken aan geld. Ook moet ik, als ik een contract zouden aangaan, aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen die mij belemmeren bij het goed uitvoeren van mijn werk en indruisen tegen mijn beroepsethiek. Bij een contract dienen ik bijvoorbeeld inzage te geven in dossiers. Verder bepalen zorgverzekeraars dan hoeveel cliënten ik per jaar mag behandelen door middel van ‘omzetplafonds’, en bemoeien zij zich met de inhoud van de behandeling die ik mag geven Dit alles gaat voor mij veel te ver, waardoor ik dit besluit heb genomen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.contractvrijepsycholoog.nl.

Natura of restitutie basisverzekering
Voor de basisverzekering heb je de keuze uit twee varianten, een naturapolis of een restitutiepolis.

Restitutie basisverzekering: Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je behandeling wilt bij Psychologen Praktijk Kruithof, is dit de meest gunstige variant.

Combi basisverzekering: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

Natura basisverzekering: Bij een natura basisverzekering heb je afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet je een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed. Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling! Aan het eind van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Privacystatement
Psychologenpraktijk Kruithof hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Een privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Kruithof met informatie over een persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Voor de volledige tekst kun je hier klikken.

Kwaliteitsstatuut
Psychologen Praktijk Kruithof heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden. Je kunt dat hier inzien.

Klachtenregeling
Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die je krijgt, de bejegening of de rekening.

Heb je vragen of klachten, laat het mij dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, dan kun je gebruik maken van de volgende mogelijkheden: